tayaz 1 Takipçi | 5 Takip

Colours

2008-12-14 21:53:00

Devamı

Colours

2008-12-14 21:31:00

Devamı

Past Continuous Tense

2008-11-14 20:45:00

* Past Continuous Tense, geçmiş zamanda belli bir süre içinde yapılan olayları anlatmak için kullanılmaktadır. Şimdiki zaman nasıl ki, şu an yapılan olayları anlatıyorsa, past continuous ta geçmişte anlatmaktadır. KUral olarak iki zaman birbirinden çok farklı değildir. Sadece past continuous tense te, geçmiş zaman yardımcı fillerini kullanmamız gerekmektedir. - Geçmiş zamanda kullanılan yardımcı filler : was were dü. - Şimdiki zamanda cümle oluşturmak ise şu şekilde olmaktaydı: He is drinking milk (O süt içiyor.) They are waiting for bus. (Onlar otobüs bekliyor.) - Şimdiki zamandaki bu cümleleri geçmiş zamandaki sürekli zamana yani past continuous a çevirmek istediğimizde sadece yardımcı fiilleri değiştirmemiz yeterli olacaktır: - He was drinking milk. (O, süt içiyordu.) - They were drinking milk. (Onlar süt içiyordu.) - I was watching television at 9 o"clock last evening. (Dün akşam 9da televizyon izliyordum.) - My mother was cooking dinner at 4 o"clock yesterday. (Annem dün 4te yemek pişiriyordu.) - John and Tina were going to the cinema last weekend.(John ve Tina geçen haftasonu sinemaya gidiyordu.) - Children were jumping rope in the garden. (Çocuklar bahçede ip atlıyordu.) - He was listening to music. (O müzik dinliyordu.) - My grandfather was watching television. (Dedem, televizyon izliyordu.) - Laura was watering the flowers. (Laura bahçeyi suluyordu.) - My uncle and Mr. Floyd were playing tennis on Saturday. (Amcam ve Bay Floyd cumartesi günü tenis oynuyordu.)A – Kullanım Alanları: – Geçmişte belirli bir zaman aralığında süregelmiş durumlar için kullanılır. Örnek: I was living in Ireland in 1976. (1976’da, İrlanda’da yaşıyordum.) It was raining all day. (Tüm gün boyunca yağmur yağıyordu.) – Bir eylemin ol... Devamı

Happy Birthday

2008-11-08 22:00:00

Devamı